Historia

1994
Założenie czteroosobowej Spółki Cywilnej „Amex” z siedzibą w Januszkowicach przy ul. Osadniczej 4, zajmującej jeden budynek o powierzchni 240 m2 na działce o powierzchni 3.000 m2 i posiadającej jedną maszynę wtryskową.

1996
Odejście dwóch wspólników i dalsze prowadzenie firmy przez dwóch braci; Dokonanie pierwszej sprzedaży
i zatrudnienie pierwszego pracownika.

1997
Zatrudnienie pierwszych dwóch przedstawicieli.

2000
Powiększenie parku maszyn do czterech wtryskarek i zatrudnienie kolejnych dwóch przedstawicieli.

2003
Rozbudowa zakładu i wybudowanie nowego magazynu o powierzchni 250 m2 oraz hali produkcyjnej o powierzchni
250 m2; Ilość maszyn: 8, ilość osób zatrudnionych: 15, flota: 12 samochodów.

2004
Przekształcenie Spółki Cywilnej w Spółkę Jawną.

2007
Przeniesienie biura i magazynu firmy do Kędzierzyna-Koźla, do wynajętych budynków o powierzchni 2.000 m2;
Wzrost ilości maszyn do 18 wtryskarek i ilości zatrudnionych pracowników do 30 osób.

2007
Zakup ziemi pod budowę nowego zakładu o powierzchni 12.200 m2, wybudowanie budynków biurowych
i magazynowych o łącznej powierzchni 3.700 m2 oraz innej zabudowy o powierzchni 1.600 m2.

2009
Założenie Spółki z o. o. z Igorem i Natalią Luchkevich „TOW Ameks Technika Kripleni” z siedzibą w Kijowie na Ukrainie.

2013
Przeniesienie części biurowej i magazynowej firmy do nowo wybudowanego zakładu przy ul. Strzeleckiej 17
w Kędzierzynie-Koźlu.

2014
Rozpoczęcie produkcji trzpienia stalowego i gwoździowkręta w zakładzie na Ukrainie.

2015
Zakup nowej działki o powierzchni 14.000 m2; Rozszerzenie parku maszyn do 20 wtryskarek, floty do ok. 40 samochodów i osób zatrudnionych do 50 pracowników; Zatrudnienie pierwszego przedstawiciela zagranicznego.

2016
Zmiana adresu rejestrowego firmy na adres nowo wybudowanego zakładu przy ul. Strzeleckiej 17 w Kędzierzynie-Koźlu. Poszerzenie sieci sprzedaży o pierwszego dystrybutora na Litwie.

2017
Przeniesienie działu produkcyjnego z Januszkowic do nowo wybudowanej siedziby w Kędzierzynie-Koźlu. Likwidacja działalności w Januszkowicach.