Deklaracje właściwości użytkowych

Pliki PDF do pobrania

Numer Opis Data
1/ETA/2019 Łączniki tworzywowe LDK_GZN do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych w podłożu betonowym i murowym. 2019-05-27 Pobierz
2/ETA/2019 Łączniki tworzywowe LIK/LIDK/LZK_GZN do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych w podłożu betonowym i murowym 2019-05-27 Pobierz
1/ETA/2015 Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych w podłożu betonowym i murowym 2017-01-01 Pobierz
2/ETA/2015 Łączniki do mocowania elastycznej warstwy wodochronnej dachów płaskich 2017-01-01 Pobierz
1/CE/2016 Wkręty WSP do konstrukcji drewnianych 2017-01-01 Pobierz
2/CE/2016 Wkręty M do płyt gipsowo-kartonowych 2016-09-15 Pobierz
3/CE/2016 Wkręty D do płyt gipsowo-kartonowych 2016-09-15 Pobierz
4/CE/2016 Wkręty WSW do płyt gipsowo-kartonowych 2016-09-15 Pobierz
5/CE/2016 Wkręty farmerskie FM 4,8 mm 2016-09-29 Pobierz
1/CE/2015 Wkręty do łączenia nośnych elementów konstrukcji drewnianych 2017-01-01 Pobierz
1/THN/2013 Wkręty AZMET THN do płyt gipsowo-kartonowych 2013-07-01 Pobierz
1/TMN/2013 Wkręty AZMET TMN do płyt gipsowo-kartonowych 2013-07-01 Pobierz
1/WH/2013 Wkręty AZMET WH do konstrukcyjnych elementów drewnianych 2013-07-01 Pobierz
1/WSD/2013 Wkręty AZMET WSD do płyt gipsowo-kartonowych 2013-07-01 Pobierz
2/WM/2013 Wkręty z łbem sześciokątnym AZMET WM8 do konstruktyjnych elementów drewnianych 2013-07-01 Pobierz
0001/2014 Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji nośnych wykonanych z drewna 2014-08-21 Pobierz
0002/2014 Mocowanie płyt gipsowo kartonowych do konstrukcji nośnych wykonanych z metalu 2014-08-21 Pobierz
0003/2014 Mocowanie płyt gipsowo kartonowych do konstrukcji nośnych wykonanych z metalu 2014-08-21 Pobierz
0004/2014 Mocowanie konstrukcji nośnych wykonanych z metalu w zabudowie gipsowo-kartonowej oraz łączenie profili metalowych / słupków konstrukcji szkieletowych. 2014-08-21 Pobierz
0005/2014 Do drewna konstrukcyjnego oraz produktów drewno-pochodnych 2014-08-21 Pobierz
0006/2014 Mocowanie konstrukcji nośnych wykonanych z metalu w zabudowie gipsowo-kartonowej oraz łączenie profili metalowych / słupków konstrukcji szkieletowych. 2014-08-21 Pobierz
0007/2014 Mocowanie konstrukcji nośnych wykonanych z metalu lub drewna w zabudowie gipsowo-kartonowej oraz łączenie konstrukcji drewnianych lub profili metalowych / słupków konstrukcji szkieletowych. 2014-08-21 Pobierz
0008/2014 Do drewna konstrukcyjnego oraz produktów drewno-pochodnych 2014-08-21 Pobierz
0009/2014 Do drewna konstrukcyjnego oraz produktów drewno-pochodnych 2014-08-21 Pobierz
Nr 01/US5.0/E-30E20207-13/2017 Wkręty US 5.0 do połączeń konstrukcyjnych nośnych elementów drewnianych. 2017-02-20 Pobierz
1-CE-2017 Wkręty WSP do konstrukcji drewnianych 2017-10-27 Pobierz
2/CE/2017 Wkręty do łączenia nośnych elementów konstrukcji drewnianych 2017-06-27 Pobierz
2-18 Siatka z włókna szklanego SSA-1363-160 2018-01-19 Pobierz
5-18 Siatka z włókna szklanego GG-150 2018-01-19 Pobierz
1/CE/2019 Wkręty do mocowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt gipsowo-kartonowych wzmocnionych włóknami, do konstrukcji z drewna. 2019-07-15 Pobierz
2/CE/2019 Wkręty do mocowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt gipsowo-kartonowych wzmocnionych włóknami, do konstrukcji z metalu. 2019-07-15 Pobierz
3/CE/2019 Wkręty do płyt gipsowo-kartonowych, płyt gipsowo-kartonowych wzmocnionych włóknami, do konstrukcji z metalu. 2019-07-15 Pobierz
4/CE/2019 Wkręty AWCS do konstrukcji z drewna 2019-11-01 Pobierz
1/CE/2020 Wkręty H do konstrukcji drewnianych 2020-02-07 Pobierz